Οικονομικές Κατασκευές

Μελετημένες για όγκους χιονιού έως και 15εκ. και ανέμους έως 110χλμ/ώρα
Κατάλληλες για περιοχές χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα

Οικονομικές Κατασκευές

  • Είναι διαιρούμενες, αυτοφερόμενες, σχεδιασμένες και μελετημένες για μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής, πολύ καλή προσαρμογή στο χώρο και τη καλλίτερη δυνατή εκμετάλλευση του.
  • Είναι λυόμενες και μπορούν εύκολα να λυθούν, μεταφερθούν και επανεγκατασταθούν σε άλλο χώρο.
  • Σε όλα τα σημεία σύνδεσης χρησιμοποιούνται ειδικά εξαρτήματα – σύνδεσμοι ειδικά αναπτυγμένα για τις κατασκευές μας.
  • Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μέταλλα γαλβανισμένα εν θερμώ.
  • Κατασκευάζονται βάσει στατιστικής μελέτης μηχανικού.
  • Αντέχουν και προστατεύουν από σφοδρή χαλαζόπτωση με ολική κάλυψη
  • Η τοποθέτηση γίνεται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία.

 

Οι κατασκευές της ALLSHADE είναι οι μόνες που παρέχουν πραγματική εγγύηση ποιότητας